ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนค่ะ

โลโก้โรงเรียน

เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนมีปัญหาในการเข้าชมรูปภาพกิจกรรมนักเรียน

ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขออนุญาตแก้ไขงานในส่วนนี้และจะเปิดให้ใช้งานตามปกติภายหลัง

ท่านผู้ปกครองสามารถรับชมภาพกิจกรรมของนักเรียนได้ที่ช่องทางอื่น อาทิเช่น Facebook โรงเรียน และป้ายประาสัมพันธ์ในโรงเรียนค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ

ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่า

โลโก้โรงเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่าระดับชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3

ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองเป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ค่ะ