ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โลโก้โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

17 ธันวาคม 2561 – 24 มกราคม 2562
จำหน่ายใบสมัคร

15 มกราคม 2562
Open House

28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัคร / ประเมินผล

6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562
มอบตัว / ชำระค่าธรรมเนียม

22 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

20 พฤษภาคม 2562
เปิดเรียนปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ
1. วันที่จัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมค่ะ

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระอุปถัมภ์ของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อตรวจสอบพบว่ามีรายชื่อแล้ว ผู้ปกครองกรุณาติดต่อที่ห้องสำนักงาน   ลงชื่อรับทราบข้อมูลยืนยันสิทธิ์    เพื่อดำเนินการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ค่าธรรมเนียมเตรียมความพร้อม และมอบตัวนักเรียน  ภายในวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  (ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

*** ทั้งนี้หากไม่ดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ Open House 2016

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  จัดกิจกรรมเปิดรั้ว อบ.มธ. 2561

เริ่มกิจกรรม 08.30 น. – 11.00 น.

สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา 08.15 น. ค่ะ

แล้วพบกันนะคะ