กิจกรรมทัศนศึกษาสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) Summer Camp ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

885606_803828822998029_5620081970902061149_o

 

885606_803828822998029_5620081970902061149_o