ประชาสัมพันธ์เรื่อง ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนค่ะ

ประชาสัมพันธ์เรื่อง ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนค่ะ

โลโก้โรงเรียน

เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนมีปัญหาในการเข้าชมรูปภาพกิจกรรมนักเรียน

ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขออนุญาตแก้ไขงานในส่วนนี้และจะเปิดให้ใช้งานตามปกติภายหลัง

ท่านผู้ปกครองสามารถรับชมภาพกิจกรรมของนักเรียนได้ที่ช่องทางอื่น อาทิเช่น Facebook โรงเรียน และป้ายประาสัมพันธ์ในโรงเรียนค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ