กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

โลโก้โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯค่ะ

ดาวน์โหลด