รับภาพถ่ายรับวุฒิบัตรอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2557

รับภาพถ่ายรับวุฒิบัตรอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2557

…… ประชาสัมพันธ์ …..

…ขอเชิญผู้สั่งจองรูปถ่ายวันมอบวุฒิบัตรอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2557 รับรูปถ่ายได้ที่โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ อาคารสำนักงาน ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2558 เป็นต้นไปค่ะ54010_485382