คลังเก็บรายวัน: 23 พฤศจิกายน 2018

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

โลโก้โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

17 ธันวาคม 2561 – 24 มกราคม 2562
จำหน่ายใบสมัคร

15 มกราคม 2562
Open House

28 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562
รับสมัคร / ประเมินผล

6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562
มอบตัว / ชำระค่าธรรมเนียม

22 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

20 พฤษภาคม 2562
เปิดเรียนปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ
1. วันที่จัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมค่ะ