ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

โลโก้โรงเรียน

ผู้ปกครองที่สั่งรูปนักเรียนในกิจกรรมพิธีรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

สามารถมารับได้ที่งานธุรการในวันและเวลาราชการค่ะ

ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

เริ่มต้นโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ท่านผู้ปกครองทุกท่านอย่าลืมอุปกรณ์เหล่านี้มาให้น้อง ๆ ด้วยนะคะ
เริ่มที่อย่างแรกคือ แปรงสีฟันและยาสีฟัน ของน้อง
ผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่มนอน รองเท้าฟองน้ำหรือรองเท้าแตะ และชุดสำรองเผื่อน้องไว้สัก 1 – 2 ชุดค่ะ

***ท่านผู้ปกครองอย่าลืมเขียนชื่อน้องลงบนของใช้ทุกชิ้นด้วยนะคะ***
.
โรงเรียนเปิดทำการเวลา 8.30 น. – 15.00 น.
ท่านผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 7.30 โดยประมาณค่ะ (อาจจะก่อนเวลานี้ได้ค่ะ) แล้วพบกันนะคะ

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

โลโก้โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระอุปถัมภ์ของ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ   เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

———————————————————————

…….กำหนดการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559……

อ่านเพิ่มเติม