ประชาสัมพันธ์ Open House 2016

ประชาสัมพันธ์ Open House 2016

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  จัดกิจกรรมเปิดรั้ว อบ.มธ. 2561

เริ่มกิจกรรม 08.30 น. – 11.00 น.

สามารถลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา 08.15 น. ค่ะ

แล้วพบกันนะคะ