ประกาศเรื่อง การประเมินความพ้อมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประกาศเรื่อง การประเมินความพ้อมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

โลโก้โรงเรียน

 

ประกาศเรื่อง การประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

ทางโรงเรียนดำเนินการประเมินความพร้อมนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 256  ตามปกติ

ผู้ปกครองกรุณาพาน้อง ๆ มาในวัน เวลา ที่ระบุในชุดสมัครค่ะ

ขอบคุณค่ะ