ติดต่อเรา

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระอุปถัมภ์ของ

สมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

 

ที่อยู่ : 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2564-4404 หรือ 0-25644440 – 79 ต่อ1039

แฟ็กซ์ : 0-2564-4404

คุยกับผู้อำนวยการ

E-mail anubantu@hotmail.com,amy_ktu@hotmail.com


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น