ตารางกิจวัตรประจำวัน

ตารางกิจวัตรประจำวันของนักเรียน

กิจกรรมในแต่ละวันของเด็กๆที่โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในพระอุปถัมภ์ฯกำหนดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กๆได้รับการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ต่างๆรวมไปถึงการเรียนรู้ผ่านทักษะชีวิตดังนี้

 

13084248_984993494881560_536870459_n