กิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)”

กิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)”

โลโก้โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

…ขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ” ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ” เพื่อทูลเก้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. – 11.00 น. ณ บริเวณโรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หมายเหตุ : ผู้ปกครองกรุณานำกรรไกรมาด้วยนะคะ