ปฐมวัยรากฐานแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เชื่อมั่นว่าช่วงปฐมวัยเป็นระยะที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

 

อัตลักษณ์

ร่าเริง  แจ่มใส  มีวินัย  กล้าแสดงออก

 

เอกลักษณ์

โรงเรียนสะอาด  มีบรรยากาศการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

7
ธันวาคม
2559
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

(เพิ่มเติม…)

15
สิงหาคม
2559
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนค่ะ

โลโก้โรงเรียน

เนื่องจากเว็บไซต์ของโรงเรียนมีปัญหาในการเข้าชมรูปภาพกิจกรรมนักเรียน

ทางผู้ดูแลเว็บไซต์ขออนุญาตแก้ไขงานในส่วนนี้และจะเปิดให้ใช้งานตามปกติภายหลัง

ท่านผู้ปกครองสามารถรับชมภาพกิจกรรมของนักเรียนได้ที่ช่องทางอื่น อาทิเช่น Facebook โรงเรียน และป้ายประาสัมพันธ์ในโรงเรียนค่ะ

ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ

8
มิถุนายน
2559
ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่า

โลโก้โรงเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่าระดับชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3

ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองเป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ค่ะ