ปฐมวัยรากฐานแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เชื่อมั่นว่าช่วงปฐมวัยเป็นระยะที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

 

อัตลักษณ์

ร่าเริง  แจ่มใส  มีวินัย  กล้าแสดงออก

 

เอกลักษณ์

โรงเรียนสะอาด  มีบรรยากาศการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

8
มิถุนายน
2559
ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่า

โลโก้โรงเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนเก่าระดับชั้นอนุบาล 2 และ อนุบาล 3

ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองเป็นวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ค่ะ

22
เมษายน
2559
ประชาสัมพันธ์

โลโก้โรงเรียน

ผู้ปกครองที่สั่งรูปนักเรียนในกิจกรรมพิธีรับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

สามารถมารับได้ที่งานธุรการในวันและเวลาราชการค่ะ

20
เมษายน
2559
ประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

เริ่มต้นโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
ท่านผู้ปกครองทุกท่านอย่าลืมอุปกรณ์เหล่านี้มาให้น้อง ๆ ด้วยนะคะ
เริ่มที่อย่างแรกคือ แปรงสีฟันและยาสีฟัน ของน้อง
ผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่มนอน รองเท้าฟองน้ำหรือรองเท้าแตะ และชุดสำรองเผื่อน้องไว้สัก 1 – 2 ชุดค่ะ

***ท่านผู้ปกครองอย่าลืมเขียนชื่อน้องลงบนของใช้ทุกชิ้นด้วยนะคะ***
.
โรงเรียนเปิดทำการเวลา 8.30 น. – 15.00 น.
ท่านผู้ปกครองสามารถส่งนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 7.30 โดยประมาณค่ะ (อาจจะก่อนเวลานี้ได้ค่ะ) แล้วพบกันนะคะ