ปฐมวัยรากฐานแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เชื่อมั่นว่าช่วงปฐมวัยเป็นระยะที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

 

อัตลักษณ์

ร่าเริง  แจ่มใส  มีวินัย  กล้าแสดงออก

 

เอกลักษณ์

โรงเรียนสะอาด  มีบรรยากาศการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

1
กรกฎาคม
2558
ข่าวสารโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายน 2558

สามารถ Download เพื่อนำไปอ่านตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง ประจำเดือน มิถุนายน 2558 ฉบับวันดอกยูงทองบานต้อนรับเปิดเทอม

112226257

16
มิถุนายน
2558
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

โลโก้โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2558 ค่ะ

 

doctor

16
มิถุนายน
2558
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

โลโก้โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯค่ะ

ดาวน์โหลด