ปฐมวัยรากฐานแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ เชื่อมั่นว่าช่วงปฐมวัยเป็นระยะที่สำคัญที่สุดในการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนให้เติบโตอย่างสร้างสรรค์

 

อัตลักษณ์

ร่าเริง  แจ่มใส  มีวินัย  กล้าแสดงออก

 

เอกลักษณ์

โรงเรียนสะอาด  มีบรรยากาศการเรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม

20
กรกฎาคม
2558
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

โลโก้โรงเรียน

ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ

จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  และวันเข้าพรรษา

(เพิ่มเติม…)

17
กรกฎาคม
2558
ข่าวสารโรงเรียนประจำเดือนกรกฎาคม 2558

โลโก้โรงเรียน

สามารถ Download เพื่อนำไปอ่านตามลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ

ข่าวสารถึงผู้ปกครอง-ประจำเดือนกรกฎาคม 2558

112226257

6
กรกฎาคม
2558
แจ้งหยุดการเรียนการสอน

 

โลโก้โรงเรียน

เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฯ ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่ามีนักเรียนเป็นโรคมือ เท้า ปาก (โดยมีใบรับรองแพทย์)

ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องแจ้งให้นักเรียนหยุดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ถึง วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2558  และมาเรียนปกติในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 ค่ะ

CCF06072558